Chính sách bảo mật thông tin


1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin


Flower by Cina không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.


Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.


Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Flower by Cina thu thập bao gồm:


Họ và tên; Địa chỉ; Điện thoại; Email; Tên đơn vị; vị trí công tác


Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ: Tên sản phẩm; Số lượng; Thời gian giao nhận sản phẩm.


2. Phạm vi sử dụng thông tin


Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Flower by Cina sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:


– Hỗ trợ khách hàng


– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ


– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn


– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.


– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;


3. Thời gian lưu trữ thông tin


Đối với thông tin cá nhân, Flower by Cina chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về admin@flowerbycina.com


4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân


FLOWER BY CINA


Địa chỉ: A20 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.


Hotline: 08 6262 8888


Website: flowerbycina.com


Email: sieuthanh@sieuthanrhricoh.vn


5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình


Flower by Cina không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: admin@flowerbycina.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 08 6262 8888 hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty.


Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Flower by Cina chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.


6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng


Tại Flower by Cina, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Flower by Cina cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Flower by Cinacam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:


– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng


– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại


– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét